Zen dojo Kusala Praha

kusala

Užitečný, zručný, dobrý, záslužný. Čin charakterizovaný touto morální hodnotou (kusala karma) přináší štěstí a příznivé výsledky. Čin charakterizovaný opačnými hodnotami (akusala karma) přináší utrpení.

Rozvrh dojo

Pravidelné meditace

Zazen Úterý 6:30
Zazen Čtvrtek 6:30
Suizen Pátek 6:30
Dojo je otevřené 20 minut před začátkem zazenu.

Nepravidelné meditace

Pokud by Vám vyhovovalo setkávat se v jiný čas, ozvěte se nám, pokusíme se Vám vyhovět.

Kde se dojo nachází

Dojo naleznete na následující adrese:

Blanická 17
Vinohrady
120 00 Praha 2

Před Vaší první návštěvou kontaktujte prosím Víta Rozkovce.
: +420 777 852 669
: vitrozkovec@gmail.com

Správci Kusala dojo

Mark Doko Shimada

Buddhistický kaplan

Mark má na starosti ranní meditace zazenu.


Vít Rozkovec

Vít má na starosti ranní meditace zazenu a suizenu.

Proč meditovat?

Pokud budete hledat, naleznete mnoho odpovědí. Mohou pocházet z výzkumu, knihy, nebo dokonce od někoho, koho znáte a komu věříte. Ovšem opravdové odpovědi, a je jich mnoho, mohou přijít pouze z vlastní zkušenosti, z osobní zkušenosti s meditací. To je jeden z důvodů, proč se meditaci říká cvičení, protože se znovu a znovu navracíme na meditační polštář, abychom objevili uvědomili si něco, co může přijít pouze z našich vlastních životů, ze zkušenosti samotné.

Na začátku je to vnitřní hlas, který nám našeptává a vyzývá nás meditovat. S postupem času objevíme skrytá bohatství v jednoduchém gestu - posadit se a navrátit se k vlastnímu dechu. S trochou víry a trpělivosti zklidníme mysl a skrze naše těla můžeme uvnitř nás samých objevit něco, co nám nemůže být předáno jiným způsobem. Touto cestou si pro sebe, ale hlavně pro ostatní, uvědomíme, jakým darem je tento vzácný život.

Co je suizen?

Meditace postavená na stejných principech jako meditace zazen, avšak v meditaci suizen (sui - dech) je používaná jako meditační pomůcka japonská bambusová flétna shakuhachi.